Nieuwe inwoner? Welkom in Doornenburg!

Foto: Richard van Driel

Deze week is voor de eerste keer de “Welkom in Doornenburg-tas” uitgereikt aan een nieuwe bewoner van Doornenburg. Vincent en Samantha Köster kregen de tas uit handen van Wim Tuit, voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD). Samen met Dorpscontactpersoon Tiny Peters ging hij op bezoek om een toelichting te geven op het project “Welkom in Doornenburg”
 
Met het project “Welkom in Doornenburg” stellen we nieuwe inwoners (inclusief statushouders) op de hoogte van wat er leeft en speelt in Doornenburg. Het is een open uitnodiging om mee te doen in Doornenburgse gemeenschap”, aldus Wim Tuit.
Het project is een initiatief van SLD in samenwerking met de Werkgroep Doornenburg. Beide organisaties hebben het doel en de ambitie om verbinding tussen de inwoners van Doornenburg te faciliteren. Ook het project Welkom in Doornenburg is hierop gericht. De Welkom-tas is gevuld met informatie van allerlei organisaties uit het dorp waaronder de diverse sport-, muziek- en culturele verenigingen, de schutterij maar ook een welkom namens ondernemers zoals horeca en detailhandel. Uiteraard ontbreekt ook de Doornenburgse vlag niet binnen het welkomspakket. De Welkom- tas is bedoeld om mensen die nieuw zijn in het dorp uit te nodigen om bij de bestaande sociale structuren aan te sluiten. Kortom om een onderdeel te worden van alles wat er speelt in het dorp. Zoals Wilm Tuit aangeeft “Op die manier vergroten we de cohesie binnen de dorpsgemeenschap”.
 
Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. In februari van 2022 is Doornenburg een Dorpendeal aangegaan met de provincie Gelderland. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.