Einde aan jarenlange leegstand in zicht: school en kinderopvang kan verhuizen naar Martinuskerk in Doornenburg (GELDERLANDER 8 februari 2024)

De Martinuskerk in Doornenburg gezien vanuit de lucht. Linksboven op de foto is nog net Kasteel Doornenburg te zien. © Gerard Burgers

Na jaren van leegstand is er een kans dat de beeldbepalende Martinuskerk in Doornenburg snel een nieuwe bestemming krijgt. Het godshuis blijkt namelijk geschikt om basisschool en kinderopvang De Doornick te huisvesten. Een uniek plan. En over twee jaar kan de verbouwing al klaar zijn. 
Jesse Reith 08-02-2024

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd op nadrukkelijke wens van veel Doornenburgers. De katholieke kerk aan de Pannerdenseweg is in 2015 aan de eredienst onttrokken en staat sindsdien leeg, tot verdriet van velen.

Plannen om er appartementen in te bouwen leidden tot niets, maar een alternatieve, maatschappelijke invulling is nu dichterbij dan ooit. Na een opknapbeurt en een grondige verbouwing is de kerk namelijk geschikt voor basisschool en kinderopvang De Doornick, die nu nog in een verouderd pand zit aan de Blauwe Hoek in het dorp.

‘Veel mensen in Doornenburg wachten hier al heel lang op’

,,Dit is heel goed nieuws”, zegt de Lingewaardse wethouder Nick Hubers. ,,Veel mensen in Doornenburg wachten hier al heel lang op.” Volgens hem kan het hele gebouw worden benut door De Doornick, door het bouwen van twee lagen in de kerk. Het gebouw is ‘constructief goed in orde’ en kan nog zeker vijftig jaar mee. 
Het naastgelegen OntmoetingsCentrum is dan weer geschikt als speellokaal, wat voor ‘kruisbestuiving’ tussen de school en gebruikers van dit centrum kan zorgen. 

Kerstavond in de Martinuskerk in Doornenburg in december 2014. De laatste mis werd er in januari 2015 gevierd. © Marc Pluim

Uniek
Een school in een kerk onderbrengen is vrij uniek. Landelijk zijn er slechts een paar voorbeelden bekend, zoals de Heilig Hartkerk in Deventer en de Adrianuskerk in Esbeek. Ook in Eerde, bij Veghel, wordt nu gebroed op een nieuwe bestemming voor de kerk in de vorm van een school en kinderdagverblijf.

Grote uitdagingen zijn onder meer zaken als de monumentale status van de gebouwen, achterstallig onderhoud en de akoestiek.

In een voormalige kerk in Deventer gaan sinds 2020 kinderen naar school. © Hissink

Zes miljoen

Met de eventuele verhuizing van De Doornick naar de Martinuskerk is een bedrag van zo’n 6 miljoen euro gemoeid. Dat is een hoger bedrag dan dat van een andere optie die de afgelopen tijd is onderzocht en ook nog op tafel ligt: volledige nieuwbouw op de huidige locatie van de school. Hubers: ,,Maar een voordeel van bouwen in de kerk is dat er geen tijdelijke huisvesting voor de school hoeft te komen. Dat was wel het geval geweest bij nieuwbouw, en ook dat kost geld.” 

Het bouwteam met architecten, constructeurs en adviseurs waarbij de nieuwbouw al was aanbesteed, kan ook aan de slag met de bouw in de kerk. Er is dus geen nieuwe aanbesteding nodig. Een ander voordeel is dat op de oude schoolplek ruimte vrijkomt voor woningen. Daaraan is in Doornenburg grote behoefte. 

Lingewaard blijft volgens het plan eigenaar van de kerk: de school huurt het gebouw en onderhoudt het, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de buitenkant van de kerk, die intact kan blijven maar wel om een opknapbeurt vraagt.

Zo zou De Doornick in de Martinuskerk in Doornenburg eruit kunnen zijn. © Gemeente Lingewaard

,,We hebben nu twee opties die passend zouden zijn voor onze school”, zegt directeur-bestuurder Maartje Krüse van scholenkoepel De Linge, waaronder De Doornick valt. Een voorkeur voor een van de twee spreekt ze in dit stadium nog niet uit. 

,,Maar zowel onderwijskundig als pedagogisch kunnen we onze plannen waarmaken in de kerk. Dat was voor ons een heel belangrijke eis. Alles wat we voor ogen hebben voor de nieuwbouw, blijkt ook precies zo te passen in de kerk. En ik ben natuurlijk ook blij met de voortgang, want we willen dolgraag naar een nieuw IKC (Integraal Kind Centrum, met basisschool en kinderopvang, red.).”

Zowel onderwijs­kun­dig als pedago­gisch kunnen we onze plannen waarmaken in de kerk
Maartje Krüse, Scholenkoepel De Linge

Maart
In maart buigt de gemeenteraad zich over het plan. De raad kan nog kiezen voor de optie van nieuwbouw aan de Blauwe Hoek, al is het de nadrukkelijke wens van het college dat De Doornick komt in de Martinuskerk. Na het politieke besluit volgt een informatieavond voor inwoners. 

Loopt alles volgens de planning, dan kan volgend jaar met de bouw in de kerk worden begonnen en is de oplevering mogelijk in het eerste kwartaal van 2026. Bij een keuze voor nieuwbouw aan de Blauwe Hoek kan de oplevering al ergens aan het einde van volgend jaar zijn.

IKC De Doornick in Doornenburg. © Google Street View