Nieuwe Dorpscontactpersonen

Vanaf deze week is het dan officieel. Tiny Peters en Patrick Visch zijn de nieuwe dorpscontactpersonen (DCP) van Doornenburg. In de praktijk lopen Tiny en Patrick al enkele maanden mee om een goed beeld te krijgen van alle zaken waar een DCP mee te maken krijgt. Vanaf februari 2023 hebben Tiny en Patrick officieel de taken Geert en Eveline Claassen overgenomen. Zij zullen dat, net als Geert en Eveline vol enthousiasme en passie gaan doen maar wel op hun eigen manier.  

Beide kennen Doornenburg goed, en de Doornenburgers kennen hen gelukkig ook. 
Voor wie hen toch nog niet zo goed kennen, stellen zij zich graag even aan jullie voor. 

Tiny Peters en Patrick Visch

Beide dorpscontactpersonen zien er naar uit om met iedereen in gesprek te gaan. Spreek hen aan of stuur en mail met je vragen of suggesties naar dcp@stichtingleefvaardoornenburg.nl.

Afscheid Geert en Eveline Claassen

Tijdens een gezellige bijeenkomt in de Herberg hebben de dorpscontactpersonen Geert en Eveline Claassen na negen jaar het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan Patrick Visch en Tiny Peters. Onder het genot van al het goeds dat de Herberg te bieden heeft, zijn mooie woorden gesproken waaruit nog eens duidelijk werd hoe veel Geert en Eveline voor Doornenburg hebben betekend. 

Geert en Eveline waren de eerste dorpscontactpersonen in de gemeente en zoals zij de rol van DCP hebben ingevuld, geldt als voorbeeld voor veel andere kernen. De energie en positiviteit die zij de afgelopen 9 jaar in de Doornenburgse samenleving hebben gestoken zal nog lang doorwerken. 

Samen met de mensen van de Werkgroep Doornenburg, alle thematrekkers, Wethouder Aart Slob namens de gemeente Lingewaard, bestuursleden en oud bestuursleden van SLD hebben we stil gestaan bij de vele successen van de afgelopen jaren en willen we Geert en Eveline heel erg bedanken voor alles wat zij hebben gedaan.