Dorpsontwikkelingsplan

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) is een plan, waaraan een grote groep vrijwilligers bijna 1,5 jaar hebben gewerkt. In dit plan geven Doornenburgers hun visie over Doornenburg. De eerste versie van dit plan is op 9 november 2016 aangeboden aan het College van Burgemeester en wethouders van Lingewaard.

Omdat de ontwikkelingen in Doornenburg niet stilstaan is er inmiddels een update van dit plan, het DOP 2.0 dat per speerpunt de aandacht vraagt voor de periode 2020- 2024

Beide plannen zijn hier in te zien.
DOP
DOP 2.0