Dorpendeal

In februari van 2022 is Doornenburg een Dorpendeal aangegaan met de provincie Gelderland. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het DOP en het DOP2.0 om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. Voor de uitvoering van deze plannen is geld nodig.

In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in ons dorp. De afspraken sluiten aan bij Dorpontwikkelingsplan (DOP) 2.0. In Dorpendeal komt er extra geld beschikbaar voor de uitvoering van het DOP. De provincie stelt een subsidie beschikbaar. In totaal dragen alle verbonden partijen € 340.000,- bij aan deze Dorpendeal. Het geld is ter beschikking gesteld voor de periode 2022 – 2024. 

De Dorpendeal is opgesteld door Werkgroep Doornenburg en Stichting Leefbaar Doornenburg in samenwerking met Gemeente Lingewaard en Provincie Gelderland. In het plan staan actiepunten uit het Dorpsontwikkelingsplan 2.0 en voorstellen van verenigingen, samenwerkingsverbanden en initiatieven in Doornenburg. Denk aan Sportdorp Doornenburg, SOD en Zonnebloem.  De uitvoering van de Dorpendeal ligt bij de Werkgroep Doornenburg.

Iedereen die een initiatief wil aanmelden voor de Dorpendeal dient een investeringsvoorstel in te leveren via een van de themagroepen. De Werkgroep Doornenburg kent zes Themagroepen: Wonen, Natuur Recreatie & Toerisme, Zorg & Welzijn, Sport & onderwijs, Leefomgeving en als laatste de themagroep Duurzaamheid. 

Investeringsvoorstellen dienen te worden ingebracht bij de Werkgroep via deze de Themagroepen. Als je een voorstel hebt, neem dan dus contact op met een van de Themagroepen. 

De Werkgroep toetst voorstellen aan een aantal uitgangspunten waarbij wordt gekeken of :
– het voorstel past binnen de uitgangspunten van de Dorpendeal,
– er een duidelijke koppeling is met het DOP en het DOP 2.0
– het voorstel is gericht op sociale verbondenheid en inclusie
– de investering ook na de Dorpendeal – periode van betekenis is voor de Doornenburgse gemeenschap.