Rabo ClubSupport voor Blauwe Huukske

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom organiseert de Rabobank elk jaar de Rabobank ClubSupport Campagne, een initiatief om lokale betrokkenheid op verschillende manieren te steunen en jij kunt daar een rol in spelen. 

Hoe?
Dit door een stem uit te brengen bij Rabo Clubsupport 

Als lid van de Rabobank beslis jij mee welke clubs dat steuntje in de rug krijgen. Stem je op Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD), dan schenkt de Rabobank een bijdrage aan SLD die volledig zal worden ingezet voor het creatief trefpunt ‘t Blauwe Huukske.

SLD zou het fantastisch vinden om jouw stem te krijgen.  
We vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen in ons dorp de mogelijkheid heeft om actief en creatief bezig te zijn zonder dat dit veel geld kost. Omdat soms extra uitgaven nodig zijn voor bijvoorbeeld nieuw gereedschap of materialen als verf, steen, en stoffen, is het extra steuntje van de Rabo ClubSupport meer dan welkom. 

Stem Stichting Leefbaar Doornenburg! 
Als je een bankrekening hebt bij de Rabobank en dus lid bent van de Rabobank, dan kun je je stem uit brengen

Je kunt stemmen van 4 tot en met 26 september. 
Heb je nog vragen dan horen wij het graag via onze mail: info@stichtingleefbaardoornenburg.nl

Nieuwe inwoner? Welkom in Doornenburg!

Foto: Richard van Driel

Deze week is voor de eerste keer de “Welkom in Doornenburg-tas” uitgereikt aan een nieuwe bewoner van Doornenburg. Vincent en Samantha Köster kregen de tas uit handen van Wim Tuit, voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD). Samen met Dorpscontactpersoon Tiny Peters ging hij op bezoek om een toelichting te geven op het project “Welkom in Doornenburg”
 
Met het project “Welkom in Doornenburg” stellen we nieuwe inwoners (inclusief statushouders) op de hoogte van wat er leeft en speelt in Doornenburg. Het is een open uitnodiging om mee te doen in Doornenburgse gemeenschap”, aldus Wim Tuit.
Het project is een initiatief van SLD in samenwerking met de Werkgroep Doornenburg. Beide organisaties hebben het doel en de ambitie om verbinding tussen de inwoners van Doornenburg te faciliteren. Ook het project Welkom in Doornenburg is hierop gericht. De Welkom-tas is gevuld met informatie van allerlei organisaties uit het dorp waaronder de diverse sport-, muziek- en culturele verenigingen, de schutterij maar ook een welkom namens ondernemers zoals horeca en detailhandel. Uiteraard ontbreekt ook de Doornenburgse vlag niet binnen het welkomspakket. De Welkom- tas is bedoeld om mensen die nieuw zijn in het dorp uit te nodigen om bij de bestaande sociale structuren aan te sluiten. Kortom om een onderdeel te worden van alles wat er speelt in het dorp. Zoals Wilm Tuit aangeeft “Op die manier vergroten we de cohesie binnen de dorpsgemeenschap”.
 
Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. In februari van 2022 is Doornenburg een Dorpendeal aangegaan met de provincie Gelderland. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.

Raadsbezoek in Doornenburg

Vandaag tussen alle buien door met een aantal raadsleden van de gemeente Lingewaard door ons dorp gefietst.

Als voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg vertel ik graag over al het moois dat ons dorp te bieden heeft en over alle projecten waar we samen met de Werkgroep Doornenburg iedere dag aan werken.

We hebben de raadsleden goed kunnen laten zien wat je door samenwerken en met de inzet van enthousiaste vrijwilligers allemaal kunt realiseren.

Platform Doornenburg en Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg gaan samen verder als Werkgroep Doornenburg

Op dinsdag 14 feb j.l. is na een periode van intensief overleg tussen het Platform Doornenburg, Gemeente Lingewaard en Stichting Leefbaar Doornenburg besloten om het Platform en de Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg samen te voegen tot Werkgroep Doornenburg.

Door het samenvoegen van deze organisaties zijn we in staat om nog daadkrachtiger de belangen van de Doornenburgse gemeenschap te behartigen.

Het samengaan sluit ook aan bij de veranderende maatschappelijke ontwikkeling waar overheid en burgers met elkaar intensief gaan samenwerking in de vorm van burger- en overheidsparticipatie.

De Werkgroep Doornenburg, zal 16 maart a.s. van start gaan en alle werkzaamheden en functies van het Platform Doornenburg en acties die voortvloeien uit het Doornenburg Ontwikkelplan (DOP) gaan uitvoeren.

De Werkgroep Doornenburg:

  • Wil een actieve ondernemende club zijn waar bewoners van Doornenburg terecht kunnen met vragen, verlangens, problemen en klachten die betrekking hebben op de leefbaarheid van ons dorp.
  • Stelt zich ten doel de speerpunten uit het DOP te realiseren.
  • Zal bestaan uit een aantal themagroepen die worden ondersteund door 3 procesbegeleiders waaronder de dorpscontactpersonen.
  • Gaat de contacten onderhouden met de Gemeente Lingewaard, met de andere Platforms in de gemeente en met de wijkagent
  • Zal nauw samenwerken met Stichting Leefbaar Doornenburg.

 

Tussen 14 februari en 16 maart wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de organisatie. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is en een bijdrage kan leveren bij een van thema’s mogelijk om aan te sluiten.

 

Contactpersonen van de Werkgroep Doornenburg zijn de dorpscontactpersonen:

Eveline Claassen en Geert Claassen.

Secretaris van de Werkgroep is Caroline Landsheer

 

Namens de Werkgroep Doornenburg in oprichting:

Louis Steeman

Donderdag alweer het Tweede Open Eetcafé

logoleefbaardburgDonderdag 10 september a.s. verzorgen de dorpscontactpersonen samen met de medewerkers van Stichting Leefbaar Doornenburg, SWL en het Ontmoetingscentrum weer een Open Eetcafé.

Was vorige keer doorslaand succes en alle pannen waren toen na afloop helemaal leeg, dus tied vur un herhaling…

IMG-20150708-WA0004Voor het onwaarschijnlijke bedrag van vier (4!!) euro kan iedereen om 12 uur aanschuiven voor een lekkere en vooral gezellige maaltijd. Voorgezet door vrijwilligers van Doornenburg.

Meedoen? Dan wordt snel bellen naar het Ontmoetingscentrum (0481-421490) aangeraden want het aantal plaatsen is beperkt.

Gezien het grote succes zal in de toekomst wel vaker een Eetcafé worden georganiseerd. Lekkerrr!

Bron: dedoornenburger.nl