Nieuwe start Efkus ’n Bekske

Om de zoveel weken organiseren vrijwilligers van SWL op vrijdagmorgen een gezellige koffieochtend voor inwoners van Doornenburg. Op z’n Doornenburgs gezegd tijd voor ‘Efkus ’n Bekse’.

Onder het genot van een vers kopje koffie of thee maken buurtbewoners contact en kletsen met elkaar..
Voor de koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Heeft u moeite om er te komen, bel dan een dag van tevoren de Wielewaal tel.nr. 06 – 19192882, dan wordt u thuis opgehaald en weer teruggebracht.

Aan dit maandelijkse gezellige ontmoetingsmoment werken onderstaande organisaties mee:

– Stichting Welzijn Lingewaard
– Stichting Ouderenwerk Doornenburg
Ontmoetingscentrum Doornenburg
Stichting Leefbaar Doornenburg
– De Zonnebloem
Werkgroep Doornenburg (Themagroep Zorg en Welzijn)

Lintjesregen Doornenburg

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben dit jaar vier inwoners van Doornenburgers een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Nelly Kalfs speldde de gedecoreerden tijdens de lintjesregen op woensdag 26 april de versierselen op. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Bemmel. 

Bij de start van de Koningsspelen op het Dorpsplein werd vanmorgen stilgestaan bij deze bijzondere gebeurtenis en werden de vier nogmaals in het zonnetje gezet. Als SLD zijn we natuurlijk extra trots dat onze Dorpscontactpersoon Tiny Peters een lintje heeft gekregen. 

Fre van Deelen 
Fre zet zich al bijna zijn hele leven in voor voetbalvereniging Gijsbrecht Van Aemstel (GVA). Het was zijn oom Wim die hem aanspoorde om als jongetje van nog geen tien jaar te gaan voetballen. Meer dan 45 jaar geleden, in 1977, begon hij met vrijwilligerstaken binnen de club. Eerst als jeugdleider, later onder meer als leider van het eerste elftal, grensrechter, scheidsrechter en bestuurslid. In 1984 won hij de vrijwilligersprijs van de club en vorig jaar is hij benoemd tot erelid. Nu is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tiny Peters-Bruger
Tiny is een duizendpoot. Ze verdiende een lintje omdat ze zich ruim veertig jaar heeft ingezet voor de St. Martinus Parochie Doornenburg. Ze was collectant, lector, koster tijdens de kerkvieringen, lid van de pastoraatsgroep en voorganger. Een paar jaar geleden werd Tiny bestuurslid bij de tennisvereniging TC Doornenburg. Bij Vluchtelingenwerk is ze coördinator van de ‘Taalmaatjes’ en gaat Tiny altijd op zoek naar de perfecte match. Ook zat ze jarenlang in het bestuur van VVD Lingewaard en de afgelopen vier jaar was ze raadslid.

Annie Vermeulen-Wiltink 
Annie zet zich al meer dan veertig jaar in voor Voetbalvereniging GVA. Toen haar twee zoons nog klein waren, startte ze samen met een aantal andere moeders de ‘moederbrigade’. Ze hielpen de jongste jeugd met omkleden en veters strikken. Nu zorgt ze voor de koffie en thee tijdens de thuiswedstrijden. Daarnaast is ze een zeer actieve vrijwilliger van De Zonnebloem. Elke week bezoekt ze ouderen die langdurig ziek of eenzaam zijn en Annie organiseert elke maand een bingo-avond. Dat doet ze altijd met veel humor. Voor haar verdiensten kreeg zij een Koninklijke onderscheiding.

Marian Visch-te Boekhorst 
Marian ontving een lintje voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en organisator van wandeltochten bij Sportvereniging Olympia. Al dertig jaar organiseert zij de Kasteeltocht en de Avondvierdaagse in Doornenburg. Ook zorgt ze ervoor dat de jeugd elke week een uur kan gymmen. Bijna al die jaren is ze ook secretaris bij de vereniging en daarmee het langstzittende bestuurslid. Bij de schietvereniging houdt ze de scores bij van alle schietwedstrijden. Als verkeersregelaar regelt ze het verkeer voor alle verenigingen bij evenementen in Doornenburg.

Nieuwe Dorpscontactpersonen

Vanaf deze week is het dan officieel. Tiny Peters en Patrick Visch zijn de nieuwe dorpscontactpersonen (DCP) van Doornenburg. In de praktijk lopen Tiny en Patrick al enkele maanden mee om een goed beeld te krijgen van alle zaken waar een DCP mee te maken krijgt. Vanaf februari 2023 hebben Tiny en Patrick officieel de taken Geert en Eveline Claassen overgenomen. Zij zullen dat, net als Geert en Eveline vol enthousiasme en passie gaan doen maar wel op hun eigen manier.  

Beide kennen Doornenburg goed, en de Doornenburgers kennen hen gelukkig ook. 
Voor wie hen toch nog niet zo goed kennen, stellen zij zich graag even aan jullie voor. 

Tiny Peters en Patrick Visch

Beide dorpscontactpersonen zien er naar uit om met iedereen in gesprek te gaan. Spreek hen aan of stuur en mail met je vragen of suggesties naar dcp@stichtingleefvaardoornenburg.nl.

Afscheid Geert en Eveline Claassen

Tijdens een gezellige bijeenkomt in de Herberg hebben de dorpscontactpersonen Geert en Eveline Claassen na negen jaar het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan Patrick Visch en Tiny Peters. Onder het genot van al het goeds dat de Herberg te bieden heeft, zijn mooie woorden gesproken waaruit nog eens duidelijk werd hoe veel Geert en Eveline voor Doornenburg hebben betekend. 

Geert en Eveline waren de eerste dorpscontactpersonen in de gemeente en zoals zij de rol van DCP hebben ingevuld, geldt als voorbeeld voor veel andere kernen. De energie en positiviteit die zij de afgelopen 9 jaar in de Doornenburgse samenleving hebben gestoken zal nog lang doorwerken. 

Samen met de mensen van de Werkgroep Doornenburg, alle thematrekkers, Wethouder Aart Slob namens de gemeente Lingewaard, bestuursleden en oud bestuursleden van SLD hebben we stil gestaan bij de vele successen van de afgelopen jaren en willen we Geert en Eveline heel erg bedanken voor alles wat zij hebben gedaan.