Welkom in Doornenburg

Deze keer met de warme winterjas aan zijn de dorpscontactpersonen op pad geweest om de nieuwe inwoners van Doornenburg te verwelkomen.

Echt nieuwe gezichten van mensen die nog niet eerder in ons dorp hebben gewoond maar ook oude bekenden hebben zij de “welkoms-tas” mogen overhandigen.

We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen.

Mochten er nog verenigingen of bedrijven zijn die zich ook willen presenteren in de “welkoms-tas” dan kunnen die contact opnemen met één van de dorpscontactpersonen via dcp@stichtingleefbaardoornenburg.nl

Welkom

De afgelopen weken zijn de dorpscontactpersonen weer op pad geweest om de welkomstassen uit te delen aan “nieuwe” inwoners van ons dorp.

Deze keer Doornenburgse jeugd die als starter voor het eerst een eigen woning hebben, oud Doornenburgers die graag terug wilden naar hun “roots” en echte nieuwe inwoners in ons dorp.

Iedereen van harte welkom in ons dorp en we hopen jullie snel te zien bij een van de vele activiteiten die we in de donkere dagen van het jaar weer samen organiseren.

Nieuwe gezichten in het dorp 

Sinds de uitreiking van de eerste tas hebben de dorpscontactpersonen niet stil gezeten. Inmiddels hebben zij opnieuw 15 gezinnen welkom geheten in ons mooie dorp en aan hen de welkomstassen uitgereikt. Niet iedereen is even “nieuw” in Doornenburg. Het doet ons veel plezier dat geboren Doornenburgers hun eerste eigen woning hebben kunnen betrekken of dat mensen die hier al eerder hebben gewoond weer terugkomen. 

Samen met hen maken we ons dorp tot de unieke plek waar we met elkaar wonen.

Om een idee te krijgen waar de “nieuwe gezichten” in ons dorp zijn geland, hierbij een overzicht van 12 van hen.  

Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.

Nieuwe inwoner? Welkom in Doornenburg!

Foto: Richard van Driel

Deze week is voor de eerste keer de “Welkom in Doornenburg-tas” uitgereikt aan een nieuwe bewoner van Doornenburg. Vincent en Samantha Köster kregen de tas uit handen van Wim Tuit, voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD). Samen met Dorpscontactpersoon Tiny Peters ging hij op bezoek om een toelichting te geven op het project “Welkom in Doornenburg”
 
Met het project “Welkom in Doornenburg” stellen we nieuwe inwoners (inclusief statushouders) op de hoogte van wat er leeft en speelt in Doornenburg. Het is een open uitnodiging om mee te doen in Doornenburgse gemeenschap”, aldus Wim Tuit.
Het project is een initiatief van SLD in samenwerking met de Werkgroep Doornenburg. Beide organisaties hebben het doel en de ambitie om verbinding tussen de inwoners van Doornenburg te faciliteren. Ook het project Welkom in Doornenburg is hierop gericht. De Welkom-tas is gevuld met informatie van allerlei organisaties uit het dorp waaronder de diverse sport-, muziek- en culturele verenigingen, de schutterij maar ook een welkom namens ondernemers zoals horeca en detailhandel. Uiteraard ontbreekt ook de Doornenburgse vlag niet binnen het welkomspakket. De Welkom- tas is bedoeld om mensen die nieuw zijn in het dorp uit te nodigen om bij de bestaande sociale structuren aan te sluiten. Kortom om een onderdeel te worden van alles wat er speelt in het dorp. Zoals Wilm Tuit aangeeft “Op die manier vergroten we de cohesie binnen de dorpsgemeenschap”.
 
Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. In februari van 2022 is Doornenburg een Dorpendeal aangegaan met de provincie Gelderland. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.