Ga toch fietsen !!

Nu het mooie weer er weer op komt is, is het heerlijk om er eens op uit te trekken. Gaat dat niet meer zo gemakkelijk meer maar wil je toch genieten van de mooie omgeving rondom Doornenburg?
Haal dan de Duofiets eens op !

De Duofiets van de Stichting Leefbaar Doornenburg is bedoeld voor mensen die niet meer zoveel kracht en evenwicht hebben om zelf te fietsen en voor mensen die minder makkelijk participeren in het verkeer door bijvoorbeeld een visuele handicap.

Op de duofiets zitten de bestuurder en bijrijder naast elkaar. De bestuurder remt en stuurt en allebei de personen kunnen met trapondersteuning trappen. De bestuurder kan dit, dank zij de elektrische ondersteuning overigens ook helemaal alleen. Doordat je naast elkaar zit hebben allebei de rijders goed zicht en kun je gezellig met elkaar praten.

Doe het gewoon een keer. Daar krijg je geen spijt van.
De duofiets staat bij Zorgvoorziening Merlijn en is te reserveren via de website

Lintjesregen Doornenburg

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben dit jaar vier inwoners van Doornenburgers een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Nelly Kalfs speldde de gedecoreerden tijdens de lintjesregen op woensdag 26 april de versierselen op. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Bemmel. 

Bij de start van de Koningsspelen op het Dorpsplein werd vanmorgen stilgestaan bij deze bijzondere gebeurtenis en werden de vier nogmaals in het zonnetje gezet. Als SLD zijn we natuurlijk extra trots dat onze Dorpscontactpersoon Tiny Peters een lintje heeft gekregen. 

Fre van Deelen 
Fre zet zich al bijna zijn hele leven in voor voetbalvereniging Gijsbrecht Van Aemstel (GVA). Het was zijn oom Wim die hem aanspoorde om als jongetje van nog geen tien jaar te gaan voetballen. Meer dan 45 jaar geleden, in 1977, begon hij met vrijwilligerstaken binnen de club. Eerst als jeugdleider, later onder meer als leider van het eerste elftal, grensrechter, scheidsrechter en bestuurslid. In 1984 won hij de vrijwilligersprijs van de club en vorig jaar is hij benoemd tot erelid. Nu is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tiny Peters-Bruger
Tiny is een duizendpoot. Ze verdiende een lintje omdat ze zich ruim veertig jaar heeft ingezet voor de St. Martinus Parochie Doornenburg. Ze was collectant, lector, koster tijdens de kerkvieringen, lid van de pastoraatsgroep en voorganger. Een paar jaar geleden werd Tiny bestuurslid bij de tennisvereniging TC Doornenburg. Bij Vluchtelingenwerk is ze coördinator van de ‘Taalmaatjes’ en gaat Tiny altijd op zoek naar de perfecte match. Ook zat ze jarenlang in het bestuur van VVD Lingewaard en de afgelopen vier jaar was ze raadslid.

Annie Vermeulen-Wiltink 
Annie zet zich al meer dan veertig jaar in voor Voetbalvereniging GVA. Toen haar twee zoons nog klein waren, startte ze samen met een aantal andere moeders de ‘moederbrigade’. Ze hielpen de jongste jeugd met omkleden en veters strikken. Nu zorgt ze voor de koffie en thee tijdens de thuiswedstrijden. Daarnaast is ze een zeer actieve vrijwilliger van De Zonnebloem. Elke week bezoekt ze ouderen die langdurig ziek of eenzaam zijn en Annie organiseert elke maand een bingo-avond. Dat doet ze altijd met veel humor. Voor haar verdiensten kreeg zij een Koninklijke onderscheiding.

Marian Visch-te Boekhorst 
Marian ontving een lintje voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en organisator van wandeltochten bij Sportvereniging Olympia. Al dertig jaar organiseert zij de Kasteeltocht en de Avondvierdaagse in Doornenburg. Ook zorgt ze ervoor dat de jeugd elke week een uur kan gymmen. Bijna al die jaren is ze ook secretaris bij de vereniging en daarmee het langstzittende bestuurslid. Bij de schietvereniging houdt ze de scores bij van alle schietwedstrijden. Als verkeersregelaar regelt ze het verkeer voor alle verenigingen bij evenementen in Doornenburg.

Nieuwe inwoner? Welkom in Doornenburg!

Foto: Richard van Driel

Deze week is voor de eerste keer de “Welkom in Doornenburg-tas” uitgereikt aan een nieuwe bewoner van Doornenburg. Vincent en Samantha Köster kregen de tas uit handen van Wim Tuit, voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD). Samen met Dorpscontactpersoon Tiny Peters ging hij op bezoek om een toelichting te geven op het project “Welkom in Doornenburg”
 
Met het project “Welkom in Doornenburg” stellen we nieuwe inwoners (inclusief statushouders) op de hoogte van wat er leeft en speelt in Doornenburg. Het is een open uitnodiging om mee te doen in Doornenburgse gemeenschap”, aldus Wim Tuit.
Het project is een initiatief van SLD in samenwerking met de Werkgroep Doornenburg. Beide organisaties hebben het doel en de ambitie om verbinding tussen de inwoners van Doornenburg te faciliteren. Ook het project Welkom in Doornenburg is hierop gericht. De Welkom-tas is gevuld met informatie van allerlei organisaties uit het dorp waaronder de diverse sport-, muziek- en culturele verenigingen, de schutterij maar ook een welkom namens ondernemers zoals horeca en detailhandel. Uiteraard ontbreekt ook de Doornenburgse vlag niet binnen het welkomspakket. De Welkom- tas is bedoeld om mensen die nieuw zijn in het dorp uit te nodigen om bij de bestaande sociale structuren aan te sluiten. Kortom om een onderdeel te worden van alles wat er speelt in het dorp. Zoals Wilm Tuit aangeeft “Op die manier vergroten we de cohesie binnen de dorpsgemeenschap”.
 
Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. In februari van 2022 is Doornenburg een Dorpendeal aangegaan met de provincie Gelderland. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.

Nieuwe Dorpscontactpersonen

Vanaf deze week is het dan officieel. Tiny Peters en Patrick Visch zijn de nieuwe dorpscontactpersonen (DCP) van Doornenburg. In de praktijk lopen Tiny en Patrick al enkele maanden mee om een goed beeld te krijgen van alle zaken waar een DCP mee te maken krijgt. Vanaf februari 2023 hebben Tiny en Patrick officieel de taken Geert en Eveline Claassen overgenomen. Zij zullen dat, net als Geert en Eveline vol enthousiasme en passie gaan doen maar wel op hun eigen manier.  

Beide kennen Doornenburg goed, en de Doornenburgers kennen hen gelukkig ook. 
Voor wie hen toch nog niet zo goed kennen, stellen zij zich graag even aan jullie voor. 

Tiny Peters en Patrick Visch

Beide dorpscontactpersonen zien er naar uit om met iedereen in gesprek te gaan. Spreek hen aan of stuur en mail met je vragen of suggesties naar dcp@stichtingleefvaardoornenburg.nl.

Afscheid Geert en Eveline Claassen

Tijdens een gezellige bijeenkomt in de Herberg hebben de dorpscontactpersonen Geert en Eveline Claassen na negen jaar het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan Patrick Visch en Tiny Peters. Onder het genot van al het goeds dat de Herberg te bieden heeft, zijn mooie woorden gesproken waaruit nog eens duidelijk werd hoe veel Geert en Eveline voor Doornenburg hebben betekend. 

Geert en Eveline waren de eerste dorpscontactpersonen in de gemeente en zoals zij de rol van DCP hebben ingevuld, geldt als voorbeeld voor veel andere kernen. De energie en positiviteit die zij de afgelopen 9 jaar in de Doornenburgse samenleving hebben gestoken zal nog lang doorwerken. 

Samen met de mensen van de Werkgroep Doornenburg, alle thematrekkers, Wethouder Aart Slob namens de gemeente Lingewaard, bestuursleden en oud bestuursleden van SLD hebben we stil gestaan bij de vele successen van de afgelopen jaren en willen we Geert en Eveline heel erg bedanken voor alles wat zij hebben gedaan. 

Raadsbezoek in Doornenburg

Vandaag tussen alle buien door met een aantal raadsleden van de gemeente Lingewaard door ons dorp gefietst.

Als voorzitter van de Stichting Leefbaar Doornenburg vertel ik graag over al het moois dat ons dorp te bieden heeft en over alle projecten waar we samen met de Werkgroep Doornenburg iedere dag aan werken.

We hebben de raadsleden goed kunnen laten zien wat je door samenwerken en met de inzet van enthousiaste vrijwilligers allemaal kunt realiseren.

Duofiets

Stichting Leefbaar Doornenburg is de trotse eigenaar van een duofiets. Deze fiets is voor inwoners van Doornenburg en omgeving die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

Wat is een duofiets?
Op een duofiets zitten de bestuurder en bijrijder naast elkaar, de bestuurder remt en stuurt en allebei de personen kunnen met trapondersteuning trappen. Doordat men naast elkaar zit hebben allebei de rijders goed zicht en kunnen met elkaar communiceren.

Voor wie?
Deze fiets is geschikt voor mensen die niet meer zoveel kracht en evenwicht hebben, die niet meer kunnen participeren in het verkeer en die visueel gehandicapt zijn. Als bijrijder kunnen ze weer fietsen met hun partner, familie, vrienden of vrijwilliger.

De duofiets kunt u altijd huren om lekker te gaan fietsen.
Reserveren via de website

Platform Doornenburg en Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg gaan samen verder als Werkgroep Doornenburg

Op dinsdag 14 feb j.l. is na een periode van intensief overleg tussen het Platform Doornenburg, Gemeente Lingewaard en Stichting Leefbaar Doornenburg besloten om het Platform en de Werkgroep Dorpsontwikkelplan Doornenburg samen te voegen tot Werkgroep Doornenburg.

Door het samenvoegen van deze organisaties zijn we in staat om nog daadkrachtiger de belangen van de Doornenburgse gemeenschap te behartigen.

Het samengaan sluit ook aan bij de veranderende maatschappelijke ontwikkeling waar overheid en burgers met elkaar intensief gaan samenwerking in de vorm van burger- en overheidsparticipatie.

De Werkgroep Doornenburg, zal 16 maart a.s. van start gaan en alle werkzaamheden en functies van het Platform Doornenburg en acties die voortvloeien uit het Doornenburg Ontwikkelplan (DOP) gaan uitvoeren.

De Werkgroep Doornenburg:

  • Wil een actieve ondernemende club zijn waar bewoners van Doornenburg terecht kunnen met vragen, verlangens, problemen en klachten die betrekking hebben op de leefbaarheid van ons dorp.
  • Stelt zich ten doel de speerpunten uit het DOP te realiseren.
  • Zal bestaan uit een aantal themagroepen die worden ondersteund door 3 procesbegeleiders waaronder de dorpscontactpersonen.
  • Gaat de contacten onderhouden met de Gemeente Lingewaard, met de andere Platforms in de gemeente en met de wijkagent
  • Zal nauw samenwerken met Stichting Leefbaar Doornenburg.

 

Tussen 14 februari en 16 maart wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de organisatie. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is en een bijdrage kan leveren bij een van thema’s mogelijk om aan te sluiten.

 

Contactpersonen van de Werkgroep Doornenburg zijn de dorpscontactpersonen:

Eveline Claassen en Geert Claassen.

Secretaris van de Werkgroep is Caroline Landsheer

 

Namens de Werkgroep Doornenburg in oprichting:

Louis Steeman

Donderdag alweer het Tweede Open Eetcafé

logoleefbaardburgDonderdag 10 september a.s. verzorgen de dorpscontactpersonen samen met de medewerkers van Stichting Leefbaar Doornenburg, SWL en het Ontmoetingscentrum weer een Open Eetcafé.

Was vorige keer doorslaand succes en alle pannen waren toen na afloop helemaal leeg, dus tied vur un herhaling…

IMG-20150708-WA0004Voor het onwaarschijnlijke bedrag van vier (4!!) euro kan iedereen om 12 uur aanschuiven voor een lekkere en vooral gezellige maaltijd. Voorgezet door vrijwilligers van Doornenburg.

Meedoen? Dan wordt snel bellen naar het Ontmoetingscentrum (0481-421490) aangeraden want het aantal plaatsen is beperkt.

Gezien het grote succes zal in de toekomst wel vaker een Eetcafé worden georganiseerd. Lekkerrr!

Bron: dedoornenburger.nl