Stichting Leefbaar Doornenburg

 ———————————————————–

Presentatie Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg

Afgelopen woensdag 9 november is in een overvol Ontmoetingscentrum in Doornenburg het Dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd.

Voorzitter Will Volleberg ontving uit handen van dorpswerkgroepvoorzitter Louis Steeman het eerste exemplaar van dit prachtig vormgegeven, inhoudelijk ambitieus en realistisch plan.

Het plan werd daarna uitgereikt aan Helga Witjes als verantwoordelijk wethouder en Platform Doornenburg voorzitter Fred Balk.

De aanwezige waren vol lof over de inhoud en de wijze waarop dit plan tot stand was gekomen.

dop-presentatie-20161109-014 dop-presentatie-20161109-015 dop-presentatie-20161109-016-768x512 dop-presentatie-20161109-019-750x429

Link DOP: 2160919_brochdop_stleefbdburglow

Stichting Leefbaar Doornenburg

In 2013 zijn er een tweetal  goed bezochte bijeenkomsten geweest over de Leefbaarheid in Doornenburg. Bij deze bijeenkomsten waren veel verenigingen en stichtingen uit het dorp aanwezig en allen waren enthousiast over het idee om het dorp met een dorpscontactpersoon te versterken.

Dorpsinitiatief:

Geheel vanuit de Doornenburgse samenleving, met name vanuit de verenigingen,  stichtingen en het Platform  Doornenburg  is dit initiatief omarmd en in gang gezet. Vanaf januari is een werkgroep  “Dorpscontactpersoon” actief, waarin mensen  van o.a. Platform Doornenburg, het Participatiepunt , Scouting St. Maarten, Schutterij Gijsbrecht van Amstel,  Stichting Ouderenwerk Doornenburg,  een vrijwilligster van De Doornick e.a. zitting hebben genomen met daarnaast ook de initiatiefneemster van het eerste uur Helga Witjes.

Bij het opstarten van dit initiatief is veel samengewerkt met de Vereniging van Kleine Kernen.

Dorpscontactpersoon:

Doornenburg is rijk aan verenigingen, die veel betekenen voor de bevolking. Het stimuleren en coördineren van meer samenwerking o.a. tussen jong en oud, de opgroeiende jeugd, school, sport  en andere verenigingen en bedrijven, en verder een extra luisterend oor om nog meer te horen, waar de behoeftes liggen, leidt tot de nodige “smeerolie” en initiatieven.

Van belang is ook de extra aandacht voor de voorzieningen in het dorp en de ondernemers, die er mede voor zorgen, dat die leefbaarheid in het dorp blijft. De leefbaarheid is belangrijk en die willen we voor nu en in de toekomst optimaliseren en zeker kunnen stellen!