School in kerk

Gisterenavond is een delegatie vanuit Doornenburg afgereisd naar Bemmel om in te spreken in de raadvergadering waar het onderwerp van de plaatsing van IKC De Doornick in de Sint Martinuskerk op de agenda stond. Wim Tuit (Stichting Leefbaar Doornenburg), Martijn Claassen (Werkgroep) en Remie Aleven (Stichting tot behoud van de Martinuskerk) hebben alle drie in een vlammend betoog gepleit vóór deze optie. Zij benadrukten dat plaatsing van de school in de kerk meer oplevert dan “de som de delen”. 

Doorgang van dit plan, waarover het college van B&W inmiddels een positief advies aan de raad heeft afgegeven, levert de volgende drie winstpunten op voor het dorp: 

  1. Een nieuwe, aan alle eisen voldoende school voor Doornenburg;
  2. Het behoud van de Martinuskerk 
  3. Een inbreidingslocatie midden in het dorp waarmee ruimte wordt gemaakt voor de zo noodzakelijke woningbouw. 

Wim heeft in zijn betoog de Raad uitgelegd dat de uitvoering van dit plan een positieve impuls geeft aan de uitwerking van meerdere speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan en het DOP 2.0. en Martijn heeft de Raad uitgelegd dat 1+1 =3 

En nee dat is niet de manier waarop de kinderen op De Doornick leren rekenen maar wel de wijze waarop dit voorstel van het College een meerwaarde oplevert voor het dorp. 

Remie heeft namens het dorp alle raadsleden een stuk metselgereedschap aangeboden als uitdaging om mee te bouwen aan de toekomst. 

De reacties van de Raad waren overwegend positief. 
Dorpsgenoot Jasper Klaassen (LBL) wees zijn collega’s in de Raad erop dat met het nieuwe plan de leerlingen meer ruimte op het schoolplein krijgen dan de wettelijk norm en dat, ten opzicht van de nieuwbouw op de oude locatie, het aantal vierkante meters per leerling in de school veel groter is. Een ruimere school dus met meer mogelijkheden. 

Was er dan helemaal geen kritische noot? 
Jawel, dorpsgenoot Rik Huting sprak de raad op eigen titel toe dat hij als ouder bezorgd was of met dit plan niet te veel aandacht wordt gegeven aan de neveneffecten van het plan (behoud van de kerk, woningbouw, versterken positie OntmoetingsCentrum, etc.) in relatie tot het belang van de kinderen die een nieuwe school nodig hebben. Hij vroeg o.a. aandacht voor een verdere uitwerking van het plan zodat alle factoren zorgvuldig konden worden afgewogen.

Voor wie de hele vergadering wil terugkijken: https://bit.ly/3IrHIDl

Op de politieke avond op 21 maart zal het onderwerp opnieuw worden besproken en zal er een besluit worden genomen over de toekomt van de school en de kerk. 

Einde aan jarenlange leegstand in zicht: school en kinderopvang kan verhuizen naar Martinuskerk in Doornenburg (GELDERLANDER 8 februari 2024)

De Martinuskerk in Doornenburg gezien vanuit de lucht. Linksboven op de foto is nog net Kasteel Doornenburg te zien. © Gerard Burgers

Na jaren van leegstand is er een kans dat de beeldbepalende Martinuskerk in Doornenburg snel een nieuwe bestemming krijgt. Het godshuis blijkt namelijk geschikt om basisschool en kinderopvang De Doornick te huisvesten. Een uniek plan. En over twee jaar kan de verbouwing al klaar zijn. 
Jesse Reith 08-02-2024

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd op nadrukkelijke wens van veel Doornenburgers. De katholieke kerk aan de Pannerdenseweg is in 2015 aan de eredienst onttrokken en staat sindsdien leeg, tot verdriet van velen.

Plannen om er appartementen in te bouwen leidden tot niets, maar een alternatieve, maatschappelijke invulling is nu dichterbij dan ooit. Na een opknapbeurt en een grondige verbouwing is de kerk namelijk geschikt voor basisschool en kinderopvang De Doornick, die nu nog in een verouderd pand zit aan de Blauwe Hoek in het dorp.

‘Veel mensen in Doornenburg wachten hier al heel lang op’

,,Dit is heel goed nieuws”, zegt de Lingewaardse wethouder Nick Hubers. ,,Veel mensen in Doornenburg wachten hier al heel lang op.” Volgens hem kan het hele gebouw worden benut door De Doornick, door het bouwen van twee lagen in de kerk. Het gebouw is ‘constructief goed in orde’ en kan nog zeker vijftig jaar mee. 
Het naastgelegen OntmoetingsCentrum is dan weer geschikt als speellokaal, wat voor ‘kruisbestuiving’ tussen de school en gebruikers van dit centrum kan zorgen. 

Kerstavond in de Martinuskerk in Doornenburg in december 2014. De laatste mis werd er in januari 2015 gevierd. © Marc Pluim

Uniek
Een school in een kerk onderbrengen is vrij uniek. Landelijk zijn er slechts een paar voorbeelden bekend, zoals de Heilig Hartkerk in Deventer en de Adrianuskerk in Esbeek. Ook in Eerde, bij Veghel, wordt nu gebroed op een nieuwe bestemming voor de kerk in de vorm van een school en kinderdagverblijf.

Grote uitdagingen zijn onder meer zaken als de monumentale status van de gebouwen, achterstallig onderhoud en de akoestiek.

In een voormalige kerk in Deventer gaan sinds 2020 kinderen naar school. © Hissink

Zes miljoen

Met de eventuele verhuizing van De Doornick naar de Martinuskerk is een bedrag van zo’n 6 miljoen euro gemoeid. Dat is een hoger bedrag dan dat van een andere optie die de afgelopen tijd is onderzocht en ook nog op tafel ligt: volledige nieuwbouw op de huidige locatie van de school. Hubers: ,,Maar een voordeel van bouwen in de kerk is dat er geen tijdelijke huisvesting voor de school hoeft te komen. Dat was wel het geval geweest bij nieuwbouw, en ook dat kost geld.” 

Het bouwteam met architecten, constructeurs en adviseurs waarbij de nieuwbouw al was aanbesteed, kan ook aan de slag met de bouw in de kerk. Er is dus geen nieuwe aanbesteding nodig. Een ander voordeel is dat op de oude schoolplek ruimte vrijkomt voor woningen. Daaraan is in Doornenburg grote behoefte. 

Lingewaard blijft volgens het plan eigenaar van de kerk: de school huurt het gebouw en onderhoudt het, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor de buitenkant van de kerk, die intact kan blijven maar wel om een opknapbeurt vraagt.

Zo zou De Doornick in de Martinuskerk in Doornenburg eruit kunnen zijn. © Gemeente Lingewaard

,,We hebben nu twee opties die passend zouden zijn voor onze school”, zegt directeur-bestuurder Maartje Krüse van scholenkoepel De Linge, waaronder De Doornick valt. Een voorkeur voor een van de twee spreekt ze in dit stadium nog niet uit. 

,,Maar zowel onderwijskundig als pedagogisch kunnen we onze plannen waarmaken in de kerk. Dat was voor ons een heel belangrijke eis. Alles wat we voor ogen hebben voor de nieuwbouw, blijkt ook precies zo te passen in de kerk. En ik ben natuurlijk ook blij met de voortgang, want we willen dolgraag naar een nieuw IKC (Integraal Kind Centrum, met basisschool en kinderopvang, red.).”

Zowel onderwijs­kun­dig als pedago­gisch kunnen we onze plannen waarmaken in de kerk
Maartje Krüse, Scholenkoepel De Linge

Maart
In maart buigt de gemeenteraad zich over het plan. De raad kan nog kiezen voor de optie van nieuwbouw aan de Blauwe Hoek, al is het de nadrukkelijke wens van het college dat De Doornick komt in de Martinuskerk. Na het politieke besluit volgt een informatieavond voor inwoners. 

Loopt alles volgens de planning, dan kan volgend jaar met de bouw in de kerk worden begonnen en is de oplevering mogelijk in het eerste kwartaal van 2026. Bij een keuze voor nieuwbouw aan de Blauwe Hoek kan de oplevering al ergens aan het einde van volgend jaar zijn.

IKC De Doornick in Doornenburg. © Google Street View

Nieuwe start Efkus ’n Bekske

Om de zoveel weken organiseren vrijwilligers van SWL op vrijdagmorgen een gezellige koffieochtend voor inwoners van Doornenburg. Op z’n Doornenburgs gezegd tijd voor ‘Efkus ’n Bekse’.

Onder het genot van een vers kopje koffie of thee maken buurtbewoners contact en kletsen met elkaar..
Voor de koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Heeft u moeite om er te komen, bel dan een dag van tevoren de Wielewaal tel.nr. 06 – 19192882, dan wordt u thuis opgehaald en weer teruggebracht.

Aan dit maandelijkse gezellige ontmoetingsmoment werken onderstaande organisaties mee:

– Stichting Welzijn Lingewaard
– Stichting Ouderenwerk Doornenburg
Ontmoetingscentrum Doornenburg
Stichting Leefbaar Doornenburg
– De Zonnebloem
Werkgroep Doornenburg (Themagroep Zorg en Welzijn)

Kerstmarkt op het Kasteel

Net als vorig jaar organiseren Stichting Leefbaar Doornenburg, Herberg de Doornenburg en Kasteel Doornenburg samen met ondernemers en bewoners een sfeervolle kerstmarkt op het kasteel. Op 17 december geeft dit mooie gelegenheid om elkaar in kerstsfeer te ontmoeten op de binnenplaats van het kasteel.

De markt is open tussen 11.00 uur en 16.00 uur en de toegang is gratis

Muziek, knutselactiviteiten voor de kinderen, rondleidingen in het kasteel en horeca maken het programma compleet.

Om alvast in de stemming te komen een impressie van de kerstmarkt van het afgelopen jaar. Met dank aan ArPro Media voor de beelden.

Welkom in Doornenburg

Deze keer met de warme winterjas aan zijn de dorpscontactpersonen op pad geweest om de nieuwe inwoners van Doornenburg te verwelkomen.

Echt nieuwe gezichten van mensen die nog niet eerder in ons dorp hebben gewoond maar ook oude bekenden hebben zij de “welkoms-tas” mogen overhandigen.

We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen.

Mochten er nog verenigingen of bedrijven zijn die zich ook willen presenteren in de “welkoms-tas” dan kunnen die contact opnemen met één van de dorpscontactpersonen via dcp@stichtingleefbaardoornenburg.nl

Open huis ’t Blauwe Huukske

Tijdens de open dag op zaterdag 18 november hebben veel dorpsgenoten ’t Blauwe Huukske bezocht. Veel mensen kwamen om met de vrijwilligers uit de Themagroep Zorg en Welzijn te praten over de mogelijkheden om lang thuis blijven wonen.

In ’t Blauwe Huukske waren veel voorbeelden te zien van aanpassingen en hulpmiddelen die het langer thuiswonen gemakkelijker en vooral plezieriger maken.

Onder het genot van een kop koffie kon er ervaring worden uitgewisseld en nieuwe ideeën worden opgedaan.

Ook kon er kennis worden gemaakt met de vele activiteiten die wekelijks worden uitgevoerd in ’t Blauwe Huukske: houtbewerken, mozaïeken, tekenen, schilderen, beeldhouwen en nog veel meer.

Interesse om ook een keer mee te doen met de activiteiten in ’t Blauwe Huukske?

Kom dan op een van de dagdelen vrijblijvend een keer kennismaken.

De koffie staat klaar !

Feestelijke start Autobedrijf Gertsen

Vandaag was de feestelijk kennismaking met de Autobedrijf Gertsen op de nieuwe locatie in Doornenburg. Begin oktober hebben Bjorn en Judith Gertsen Auto Rijnhoeve overgenomen en zo voortgang van dit echte Doornenburgse bedrijf gegarandeerd. 

Ook vanuit Stichting Leefbaar Doornenburg zijn we met een delegatie naar de Pannerdenseweg gekomen om het hele team van Autobedrijf Gertsen welkom te heten in ons dorp. De dorpscontactpersonen hebben ook vandaag de welkomstas uitgereikt. Erg leuk om te zien hoeveel dorpsgenoten vandaag het team succes is komen wensen. 

Veel succes !!

Welkom

De afgelopen weken zijn de dorpscontactpersonen weer op pad geweest om de welkomstassen uit te delen aan “nieuwe” inwoners van ons dorp.

Deze keer Doornenburgse jeugd die als starter voor het eerst een eigen woning hebben, oud Doornenburgers die graag terug wilden naar hun “roots” en echte nieuwe inwoners in ons dorp.

Iedereen van harte welkom in ons dorp en we hopen jullie snel te zien bij een van de vele activiteiten die we in de donkere dagen van het jaar weer samen organiseren.

Rabo ClubSupport voor Blauwe Huukske

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom organiseert de Rabobank elk jaar de Rabobank ClubSupport Campagne, een initiatief om lokale betrokkenheid op verschillende manieren te steunen en jij kunt daar een rol in spelen. 

Hoe?
Dit door een stem uit te brengen bij Rabo Clubsupport 

Als lid van de Rabobank beslis jij mee welke clubs dat steuntje in de rug krijgen. Stem je op Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD), dan schenkt de Rabobank een bijdrage aan SLD die volledig zal worden ingezet voor het creatief trefpunt ‘t Blauwe Huukske.

SLD zou het fantastisch vinden om jouw stem te krijgen.  
We vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen in ons dorp de mogelijkheid heeft om actief en creatief bezig te zijn zonder dat dit veel geld kost. Omdat soms extra uitgaven nodig zijn voor bijvoorbeeld nieuw gereedschap of materialen als verf, steen, en stoffen, is het extra steuntje van de Rabo ClubSupport meer dan welkom. 

Stem Stichting Leefbaar Doornenburg! 
Als je een bankrekening hebt bij de Rabobank en dus lid bent van de Rabobank, dan kun je je stem uit brengen

Je kunt stemmen van 4 tot en met 26 september. 
Heb je nog vragen dan horen wij het graag via onze mail: info@stichtingleefbaardoornenburg.nl

Nieuwe gezichten in het dorp 

Sinds de uitreiking van de eerste tas hebben de dorpscontactpersonen niet stil gezeten. Inmiddels hebben zij opnieuw 15 gezinnen welkom geheten in ons mooie dorp en aan hen de welkomstassen uitgereikt. Niet iedereen is even “nieuw” in Doornenburg. Het doet ons veel plezier dat geboren Doornenburgers hun eerste eigen woning hebben kunnen betrekken of dat mensen die hier al eerder hebben gewoond weer terugkomen. 

Samen met hen maken we ons dorp tot de unieke plek waar we met elkaar wonen.

Om een idee te krijgen waar de “nieuwe gezichten” in ons dorp zijn geland, hierbij een overzicht van 12 van hen.  

Het project “Welkom in Doornenburg” is mede mogelijk dankzij subsidie uit de Dorpendeal. Deze Dorpendeal legt de basis onder de uitvoering van de vele plannen uit het Dorpontwikkelingsplan om de sociale samenhang in het dorp te behouden en te verbeteren. In de Dorpendeal 2022 – 2024 hebben de Stichting Leefbaar Doornenburg, de Werkgroep Doornenburg, de gemeente Lingewaard, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarbij draait het om de sociale verbondenheid in het dorp.